6 Μαρτίου, 2014

6 Μαρτίου, 2014

06/03/2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) a

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) ΤΕΥΧΟΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013   Έρευνα για το Εκκρεμές της Δημοκρατίας.     Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας;   Νίκος Ζενέτος: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιτελεί ένα θεμελιώδες έργο και αποτελεί έναν από τους […]