27 Ιουνίου, 2014

27 Ιουνίου, 2014

27/06/2014 Αντίθετο με το διαβλητό σύστημα αξιολόγησης το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με ομόφωνη απόφαση a

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με ομόφωνη απόφασή του την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 ζητά αφενός να μην εφαρμοστεί το διαβλητό σύστημα αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς δεν διαθέτει αντικειμενικότητα κριτηρίων, αφετέρου εντέλλει τους έχοντες την αρμοδιότητα, να μην προχωρήσουν στην έκδοση της σχετικής απόφασης για έναρξη της αξιολόγησης. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Αντίθετο με το […]