30 Ιουνίου, 2014

30 Ιουνίου, 2014

30/06/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 a

Δημοσιεύονται τα  πρώτα  αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης  των αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2014 – 2015. Οι   ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων, θα  κατατεθούν στους Σταθμούς, στους  οποίους  κατατέθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, από 01/07/2014 έως  και    10/07/2014, και  ώρες  9:30  – 11:00 π.μ. .   Τα  τελικά  […]

30/06/2014 Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ενός (1) ατόμου του κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών. a

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου  του κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων και πρόσκαιρων αναγκών  του τμήματος ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Ιλίου που αφορούνσε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και μοναχικά άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η […]

30/06/2014 Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – ΑΜΕΑ a

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατάρτιση των ωφελουμένων του προγράμματος με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» Α.Σ «ΕΡΓΑΞΙΑ» που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος». Στο πρόγραμμα καταρτίστηκαν 90 ωφελούμενοι άνεργοι στις εξής ενότητες : α) «Φροντιστές- Συντηρητές Κτιρίων» β) «Τυποποιημένη Εργασία» γ) «Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικής […]