21 Αυγούστου, 2014

21 Αυγούστου, 2014

21/08/2014 Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει τις απολυμάνσεις χώρων για την προστασία της δημόσιας υγείας a

Ο Δήμος Ιλίου και η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου παρεμβαίνουν όπου κρίνεται αναγκαίο, καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας χώρους, των οποίων η κατάσταση αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της πόλης με οικολογικά υλικά ακολουθώντας όλες  τις ενδεικνυόμενες δράσεις για την εξάλειψη των εστιών μόλυνσης. Δελτίο Τύπου: Ο […]