2 Δεκεμβρίου, 2014

2 Δεκεμβρίου, 2014

02/12/2014 Πάγωμα των δημοτικών τελών για το 2015 a

Με την υπ’ αριθμ. 319/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, στα ήδη μειωμένα επίπεδα του 2014 παραμένουν τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας και για το έτος 2015. Διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας, οι παραπάνω μειώσεις συγκαταλέγουν τον Δήμο Ιλίου στους Δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και […]

02/12/2014 Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης στο Δήμο Ιλίου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ a

Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου, με την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Ιλίου στοχεύει στην αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας […]