17 Φεβρουαρίου, 2015

17 Φεβρουαρίου, 2015

17/02/2015 Οριστικοί πινάκες κατάταξης και αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 70128/11-12-14 για πρόσληψη 30 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής a

Οι παρακάτω υπογράφοντες : 1) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Γεράσης Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 17-02-15 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων  κατόπιν της υπ’ αριθμ. 70128/11-12-14 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 30 (τριάντα) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής […]