12 Μαρτίου, 2015

12 Μαρτίου, 2015

12/03/2015 Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου Ιλίου a

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα 12.03.2015 το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου για την περίοδο 2015 – 2019, το οποίο εγκρίθηκε με την 081/05.03.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου για την περίοδο 2015 – 2019 προσδιορίζει το διεκδικητικό πλαίσιο για τα μείζονα προβλήματα της πόλης και […]