29 Μαΐου, 2015

29 Μαΐου, 2015

29/05/2015 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου Ιλίου a

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου για την περίοδο 2015 – 2019, μετά τις ανοικτές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι πολίτες είχαν τον πρώτο λόγο, κατέθεσαν τις προτάσεις τους και συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, προκειμένου να συμβάλλουν και οι […]

29/05/2015 – Απάντηση στην καταγγελία του Δ.Σ. Α.Ο. Ιλίου a

Με αφορμή την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. Ιλίου που δημοσιεύθηκε στον Τύπο και στο διαδίκτυο, στην οποία αναφέρεται ότι η Δημοτική Αρχή απέκλεισε το ως άνω Σωματείο από την ετήσια επιχορήγηση, προς αποκατάσταση της αλήθειας σας ενημερώνουμε ότι ο Α.Ο. Ιλίου είναι ο μοναδικός ποδοσφαιρικός Σύλλογος και ένας από τα λίγους Αθλητικούς Συλλόγους […]

29/05/2015 Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015 a

Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015 υπ’αριθμ. 20737/11-05-15 για την σύναψη σύμβασης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.   Η έναρξη της 10ήμερης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 30/05/2015 και λήγει την 08/06/2015. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf ( […]

29/05/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2015 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η  Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2015.pdf ( pdf 122 KB)

29/05/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2015 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 4η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2015.pdf ( pdf 113 KB)