30 Ιουλίου, 2015

30 Ιουλίου, 2015

30/07/2015 Παράταση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής a

Μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.   Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη «Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.)», με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)», για την υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής […]