17 Νοεμβρίου, 2015

17 Νοεμβρίου, 2015

17/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣOX 5/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (02) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.  Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 18-11-2015 και λήγει την 27-11-2015. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Aνακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣOX 5/2015 .pdf ( pdf 230 KB) […]

17/11/2015 Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ5/15 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ […]