19 Νοεμβρίου, 2015

19 Νοεμβρίου, 2015

19/11/2015 Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

19/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 52796/18-11-2015 Π.Α.γ.Ο. 2015-2016 για σύμβαση εργασίας 25 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2015 – 2016 του δήμου μας. Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 20-11-2015 και λήγει την 30-11-2015. <!—-> Έγγραφα – […]