27 Νοεμβρίου, 2015

27 Νοεμβρίου, 2015

27/11/2015 Ολοκλήρωση Δράσεων Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κοινωνικής Στόχευσης a

  H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» υλοποιεί, στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 08:«Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ […]