11 Δεκεμβρίου, 2015

11 Δεκεμβρίου, 2015

11/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2015 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 16η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.45 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2015.pdf ( pdf 111 KB)

11/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2015 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η  Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 και της Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισής του Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. Λήψη απόφασης […]

11/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΣΗ Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων, της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2015-2016 a

Aνάρτηση των Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Α.γ.Ο 2015-2016.   Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 12-12-2015 και λήγει την 21-12-2015.   <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις ΑΝΑΡΤΗΣΗ […]