23 Δεκεμβρίου, 2015

23 Δεκεμβρίου, 2015

126/2015 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 34679/31-07-2015 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», επί των οδών Ευαγγελιστρίας 30 – 32 & Πριάμου, ιδιοκτησίας Κοκκίνη Δημήτριου του Ιωάννη, λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας a

AEPZ1262015.pdf