31 Δεκεμβρίου, 2015

31 Δεκεμβρίου, 2015

471/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά προσωρινή χρήση εργοταξιακού χώρου και άδεια εκτέλεσης δειγματοληπτικής γεώτρησης, στα πλαίσια του έργου TSA-363/15 γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες στο τμήμα «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ» της επέκτασης της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ a

ADS4712015.pdf

470/2015 – Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την προμήθεια ειδών ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου και πιο συγκεκριμένα του με αρ. 22 είδους: Κράνος (με αντανακλαστικά) της 2ης ΟΜΑΔΑΣ: Στολή Δικυκλιστών a

ADS4702015.pdf