18 Ιανουαρίου, 2016

18 Ιανουαρίου, 2016

18/01/2016 Πρακτικό ανάρτησης ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015 a

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Μήτσης Βασίλειος υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 18-01-2016 στην ανάρτηση του ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 (αρ. πρωτ. 44352/29-09-2015) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου […]