21 Ιανουαρίου, 2016

21 Ιανουαρίου, 2016

21/01/2016 Προμήθεια καυσίμων a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

21/01/2016 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η., έτους 2016” a

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η., έτους 2016” Σας καλούμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σας για την ανάθεση της προμήθειας: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η., έτους 2016”, προϋπολογισμού 4.576,83€ με το Φ.Π.Α. το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2016 στις 11:00 π.μ. στον […]