10 Φεβρουαρίου, 2016

10 Φεβρουαρίου, 2016

10/02/2016 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου” a

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου” Σας καλούμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σας για την ανάθεση της προμήθειας: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου”, προϋπολογισμού 14.998,29€ με το […]