1 Απριλίου, 2016

1 Απριλίου, 2016

01/04/2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου a

Με την υπ’ αριθμ. 104/2016 Α.Δ.Σ. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου (Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 1ος όροφος) έως και τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016.   Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι επιθυμούν, μπορούν […]