11 Απριλίου, 2016

11 Απριλίου, 2016

11/04/2016 Απόφαση Δημάρχου 245/2016 a

Καταγράφουμε το σύνολο των εγγραφών, πληροφοριών, δεδομένων ανά κατηγορία, που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ως εξής: Α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.   Β) Από το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Ιλίου και τα ΝΠΔΔ αυτού διαθέτει σε ανοικτό και […]