18 Ιουλίου, 2016

18 Ιουλίου, 2016

18/07/2016 Πινάκια Συνεδριάσεων Επιτροπής Ενστάσεων Εθνικού Κτηματολογίου a

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, αναρτώνται τα πινάκια των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορούν ενστάσεις, οι οποίες θα εκδικαστούν από 25.07.2016 έως 29.07.2016.     Ο Δήμαρχος Ιλίου   Νίκος Ζενέτος <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Πινάκια Συνεδριάσεων Επιτροπής Ενστάσεων Εθνικού Κτηματολογίου.pdf ( pdf 204 KB) ΑΝΑΡΤΗΣΗ 8-7-2016.pdf ( pdf 144 KB) ΑΝΑΡΤΗΣΗ […]