9 Νοεμβρίου, 2016

9 Νοεμβρίου, 2016

09/11/2016 Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]

09/11/2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]

09/11/2016 Ωράριο λειτουργίας Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού Δήμου Ιλίου έως 18.11.2016 a

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει για το ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού έως και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016:   Τετάρτη 09.11.2016 17:30 – 19:30 Μαία Πέμπτη 10.11.2016 17:30 – 19:30 Μαία Παρασκευή 11.11.2016 10:30 – 12:30 Μαία Δευτέρα 14.11.2016 10:30 – 12:30 Μαία Τρίτη 15.11.2016 10:30 – 12:30 Μαία 17:30 – 19:30 Μαία Τετάρτη […]