11 Νοεμβρίου, 2016

11 Νοεμβρίου, 2016

11/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2016 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η  Νοεμβρίου 2016  ημέρα  Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2016.pdf ( pdf 159 KB)

11/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2016 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ. a

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 Έγκριση του Ολοκληρωμένου […]