16 Δεκεμβρίου, 2016

16 Δεκεμβρίου, 2016

16/12/2016 Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον […]

16/12/2016 Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον […]

16/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/12/2016 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η  Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.45 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/12/2016.pdf ( pdf 113 KB)

16/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/12/2016 a

Σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η  Δεκεμβρίου 2016  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/12/2016.pdf ( pdf 156 KB)

16/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/12/2016 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η  Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για την έγκριση της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους […]

16/12/2016 Ωράριο λειτουργίας Τμήματος Ταμείου του Δήμου Ιλίου από 29.12.2016 έως και 02.01.2017 a

Ενημερώνουμε ότι, για ενδεχόμενη εξόφληση υποχρεώσεων προς τον Δήμο Ιλίου, λόγω λήξης του Οικονομικού Έτους, το Τμήμα Ταμείου του Δήμου θα δέχεται πληρωμές ως ακολούθως:   Με μετρητά ή τραπεζική επιταγή έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και έως τις 12:00 το μεσημέρι. Με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες έως και την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου […]