22 Δεκεμβρίου, 2016

22 Δεκεμβρίου, 2016

22/12/2016 Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων ΕΡΓ. Δ2/16 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   διακηρύσσει   την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: […]

22/12/2016 Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3_2016 Ανακοίνωσης a

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3_2016 Ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.  Έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 23-12-2016 και λήγει την 02-01-2017. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Aνακοίνωση υπ’ αριθμ. 46824/31-10-2016 (ΣΟΧ 3/2016) – Πρακτικό […]