22 Μαρτίου, 2017

22 Μαρτίου, 2017

22/03/2017 Χαιρετισμός Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στα εγκαίνια του γηπέδου ποδοσφαιρικών ακαδημιών Δήμου Ιλίου a

Κυρίες και κύριοι, Σήμερα εγκαινιάζουμε το γήπεδο των ποδοσφαιρικών Ακαδημιών του Δήμου μας. Σήμερα γίνεται πραγματικότητα άλλο ένα όραμά μας για την προώθηση του Αθλητισμού. Με τα μάτια μας στραμμένα στη δημιουργία διεξόδων για τα παιδιά, τους νέους, αλλά και για όλους τους πολίτες, εργαζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση των Αθλητικών μας υποδομών.   Γνωρίζοντας […]

22/03/2017 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι : εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]

22/03/2017 Μεταφορά μελών Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το έτος 2017 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι:   Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων η […]