28 Μαρτίου, 2017

28 Μαρτίου, 2017

28/03/2017 Προμήθεια ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2017 a

Προμήθεια ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2017 Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια της «προμήθειας ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2017»   Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω έως και την Tρίτη 4 Απριλίου και ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος […]

28/03/2017 Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ επαναδιακηρύσσει ότι : εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 129/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πατσούρη Διονύσιο του Χαραλάμπους,  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 130/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λιόση Γεώργιο του Χρήστου, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 131/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο του Ηλία,  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:     ·         Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου και ειδικότερα α) την αποτελεσματική εφαρμογή των πάσης φύσεως προγραμμάτων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου β) την […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 132/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκόγκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής  Προστασίας. Την εποπτεία του […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 133/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  και Υγείας. Την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις λαϊκές αγορές. Τη συνυπογραφή […]

28/03/2017 Ζητούνται άμεσα δότες για αιμοπετάλια a

Ο κύριος Θεόφιλος Κονής του Ιωάννη, κάτοικος Ιλίου, νοσηλεύεται στο Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» και έχει άμεση ανάγκη από ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ.   Όποιος επιθυμεί να προσφέρει αιμοπετάλια, μπορεί να απευθυνθεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 έως 18:00, στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου με τηλέφωνα επικοινωνίας 2106409355, 2106430038 & 2106409332.   […]