4 Μαΐου, 2017

4 Μαΐου, 2017

04/05/2017 Ψήφισμα – καταγγελία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την άδικη δίωξη σε εργαζομένους του Δήμου Ιλίου a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 27.04.2017, υιοθέτησε την καταγγελία – ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου που αφορά στην άδικη δίωξη σε εργαζομένους του Δήμου Ιλίου, το οποίο επισυνάπτεται.   Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα καταγγέλλει την άδικη δίωξη των εργαζομένων του Δήμου Ιλίου, οι οποίοι εκτελώντας διατεταγμένη […]

04/05/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 27.04.2017, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου:   «Ζητάμε την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και ΑΤΕΣΕ Α.Ε., στο σκέλος της διαχείρισης των δαπανών για τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, που αφορούν το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο […]

04/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Π.Α.Π. “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ” a

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» προσκαλεί για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές να τύχουν της παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – […]