30 Ιουνίου, 2017

30 Ιουνίου, 2017

30/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/07/2017 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 5η  Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/07/2017.pdf ( pdf 464 KB)

30/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/07/2017 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η  Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 21.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης […]