8 Νοεμβρίου, 2017

8 Νοεμβρίου, 2017

08/11/2017 Προμήθεια Φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου a

Προμήθεια Φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π170/17 μελέτη «Προμήθεια Φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού  υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 3.332,03   € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί […]

08/11/2017 Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων a

Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π171/17 μελέτη με τίτλο  Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων, συνολικού προϋπολογισμού 5.255,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα […]