20 Νοεμβρίου, 2017

20 Νοεμβρίου, 2017

20/11/2017 Προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών ειδών για το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου a

Προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών ειδών για το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί  αναλώσιμα οδοντιατρικών ειδών για το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη 184/2017 με καταληκτική ημερομηνία εως την 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης […]

20/11/2017 Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 a

Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π166/2017 μελέτη για την «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου Ιλίου για το έτος 2017», συνολικού προϋπολογισμού 19.898,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. […]

20/11/2017 Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 a

Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π182/2017 μελέτη για την «Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Διεύθυνσης  Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017», συνολικού προϋπολογισμού 574,96€ […]

20/11/2017 Προμήθεια ειδικού διαφανούς αυτοκόλλητου προστασίας βιβλίων και επικαλυπτικών εττικετών για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 a

Προμήθεια ειδικού διαφανούς αυτοκόλλητου προστασίας βιβλίων και επικαλυπτικών εττικετών για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π176/2017 μελέτη για την «Προμήθεια ειδικού διαφανούς αυτοκόλλητου προστασίας βιβλίων και επικαλυπτικών εττικετών για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού […]

20/11/2017 Δελτίο Τύπου: Πάγωμα δημοτικών τελών και για το 2018 στον Δήμο Ιλίου a

Παγωμένα θα είναι τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας στον Δήμο Ιλίου και για το 2018, με την υπ’ αριθμ. 298/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, η οποία έλαβε την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 89219/31613/06.11.2017 έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.   Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2013, όπου ο Δήμος Ιλίου είχε προχωρήσει στην κατά 2,5% […]