8 Δεκεμβρίου, 2017

8 Δεκεμβρίου, 2017

08/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2017 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η  Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.15 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2017.pdf ( pdf 213 KB)

08/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2017 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η  Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2017.pdf ( pdf 213 KB)

08/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2017 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η  Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1)  Λήψη απόφασης για την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού […]

08/12/2017 Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2018 a

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ιλίου, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 99406/35032/01.12.2017 και 99400/35030/05.12.2017 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   Με την έγκρισή τους επιβεβαιώνεται η άψογη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος, καθώς επίσης, ο μεθοδικός και στοχευμένος σχεδιασμός, που οδήγησαν και φέτος […]