21 Δεκεμβρίου, 2017

21 Δεκεμβρίου, 2017

531/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2018» a

AOE5312017.pdf