5 Φεβρουαρίου, 2018

5 Φεβρουαρίου, 2018

05/02/2018 Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ιλίου από ΚΤΕΟ για το έτος 2018 a

Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ιλίου από ΚΤΕΟ για το έτος 2018 Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π26/18  μελέτη που αφορά στην «Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του  Δήμου Ιλίου  από ΚΤΕΟ για το έτος 2018» συνολικού προϋπολογισμού 3.065,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί […]