9 Φεβρουαρίου, 2018

9 Φεβρουαρίου, 2018

09/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/02/2018 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/02/2018.pdf ( pdf 118 KB)

09/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/02/2018 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                                 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1. Λήψη απόφασης για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 […]