15 Φεβρουαρίου, 2018

15 Φεβρουαρίου, 2018

15/02/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Έκθεση Βιβλίου που διοργανώνει ο Δήμος Ιλίου a

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου, η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου πρόκειται να διοργανώσει Έκθεση Βιβλίου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, από 24.03.2018 έως 01.04.2018.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 1ος όροφος) εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018. […]

15/02/2018 Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο Δήμος Ιλίου θέτει από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με ειδική πρόσκληση  […]

15/02/2018 Mεταφορά μελών Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έτους 2018 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]