16 Απριλίου, 2018

16 Απριλίου, 2018

16/04/2018 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου, έτους 2018 a

Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου, έτους 2018 Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π58/18  μελέτη για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου, έτους 2018 ».   Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε […]

16/04/2018 Προμήθεια σκουπών και φαρασιών a

Προμήθεια σκουπών και φαρασιών Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π67/18  μελέτη για την «Προμήθεια σκουπών και φαρασιών ».   Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 5.654,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία, […]

16/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/04/2018 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η  Απριλίου  2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/04/2018 .pdf ( pdf 135 KB)

16/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/04/2018 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η  Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                                 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Έγκριση συμμετοχής και δαπάνης μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου μας στο […]