17 Απριλίου, 2018

17 Απριλίου, 2018

17/04/2018 Προμήθεια υλικοτεχνικού υλικού και ενδυματολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών κάμπ a

Προμήθεια υλικοτεχνικού υλικού και ενδυματολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών κάμπ Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π60/2018 μελέτη για την «προμήθεια υλικοτεχνικού υλικού και ενδυματολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών κάμπ» (ΚΜ  60/2018) συνολικού προϋπολογισμού 4.972,40 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους […]

17/04/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]