21 Σεπτεμβρίου, 2018

21 Σεπτεμβρίου, 2018

21/09/2018 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο Δήμος Ιλίου προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένη τράπεζα, για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ […]

21/09/2018 Αλλαγή χώρου εκδήλωσης της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου a

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου ενημερώνει ότι, η εκδήλωση της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου «15ο Ηπειρώτικο Σεργιάνι», που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Κτήμα του Δήμου Ιλίου, στον Πύργο Βασιλίσσης, θα διεξαχθεί στην πλατεία Αμπελακίων «Παλιννοστούντων» (Νέστου και Φλέβας), την ίδια ημέρα και ώρα, δηλαδή το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στις 20:30. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Αλλαγή χώρου εκδήλωσης της Ένωσης […]