4 Οκτωβρίου, 2018

4 Οκτωβρίου, 2018

04/10/2018 Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου a

Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 141/2018  μελέτη για την «Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου»  συνολικού προϋπολογισμού 396,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία, […]