1 Νοεμβρίου, 2018

1 Νοεμβρίου, 2018

01/11/2018 Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΡΟΜΑ a

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα ΡΟΜΑ, πρόκειται να διοργανώσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, μαθητών ΡΟΜΑ για την εκπαιδευτική στήριξη της φοίτησής τους στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση, με στόχο  τη μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς επίσης, την αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη βαθμίδα […]