21 Νοεμβρίου, 2018

21 Νοεμβρίου, 2018

21/11/2018 Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018 a

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018 για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής. Η έναρξης της 5ήμερης προθεσμίας (5 εργάσιμες ημέρες)  για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από 22/11/2018 και λήγει την 28/11/2018. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018 (με πρακτικό ανάρτησης).pdf ( pdf 162 KB)