6 Δεκεμβρίου, 2018

6 Δεκεμβρίου, 2018

06/12/2018 Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων a

Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 172/2018  μελέτη για την «προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων συνολικού προϋπολογισμού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά […]