16 Ιανουαρίου, 2019

16 Ιανουαρίου, 2019

16/01/2019 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατόπιν της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 a

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατόπιν της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιλίου. Οι παρακάτω υπογράφουσες: 1) ΛΙΑΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 16-01-2019 στην ανάρτηση των πινάκων […]