6 Φεβρουαρίου, 2019

6 Φεβρουαρίου, 2019

06/02/2019 Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου a

Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π20/2019 μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου συνολικού προϋπολογισμού 3.800,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την […]