18 Μαρτίου, 2019

18 Μαρτίου, 2019

18/03/2019 Στο Δημαρχείο Ιλίου μαθητές και καθηγητές από το 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων a

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δημαρχείο Ιλίου πραγματοποίησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τον τομέα Υγείας του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, στο πλαίσιο προγράμματος με δράσεις για τη διατροφή και το περιβάλλον. Το ενδιαφέρον των μαθητών συγκέντρωσε η επιγραφή του 4ου αιώνα π.Χ. που βρίσκεται μέσα στο Δημαρχείο και η οποία φέρει χαραγμένο το αρχαιότερο οικολογικό μήνυμα.   […]

18/03/2019 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον […]