6 Μαΐου, 2019

6 Μαΐου, 2019

06/05/2019 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Συνοπτικό διαγωνισμό, χωρίς τροποποίηση των όρων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο […]