25 Ιουνίου, 2019

25 Ιουνίου, 2019

25/06/2019 Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με […]

25/06/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/06/2019 a

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η  Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45516/14.06.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & την υπ’ αριθμ. 14473/11.04.2012 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών:     […]