11 Οκτωβρίου, 2019

11 Οκτωβρίου, 2019

11/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 17η Οκτωβρίου 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019.pdf ( pdf 122 KB)

11/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ. a

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:                                                    ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Ιλίου […]

11/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση […]