14 Νοεμβρίου, 2019

14 Νοεμβρίου, 2019

14/11/2019 Εμπειρίες θηλασμού στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο της Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε θηλάζουσες μητέρες, θα πραγματοποιήσει συνάντηση μητέρων (θηλαζουσών και μη) με θέμα «Εμπειρίες θηλασμού», στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 το πρωί.   Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή εμπειριών στο ταξίδι του θηλασμού και τη συζήτηση θα συντονίσουν οι πιστοποιημένοι […]

14/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2019 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιλίου […]

14/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2019 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ». <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2019.pdf ( pdf 60 KB)

14/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2019 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η Νοεμβρίου  2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.50 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ». <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2019.pdf ( pdf 78 KB)

14/11/2019 Προμήθεια αθλητικού υλικού a

Προμήθεια αθλητικού υλικού Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π139/2019 μελέτη για την «Προμήθεια αθλητικού υλικού» συνολικού προϋπολογισμού 19.957,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ […]